Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę, tj. firmę ALKA Aleksandra Kaczmarek ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry, email: sklep@prosteznatury.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem Umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
  1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  4. Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego Produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego Produktu. Zwracany Produkt należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.

Reklamacja

 1. Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie na adres firmy: ALKA Aleksandra Kaczmarek ul. Władysława Reymonta 26, 42-600 Tarnowskie Góry lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosteznatury.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej czy na podstawie rękojmi, a ponadto prosimy o opisanie:
 • zgłoszenie wady,
 • roszczenie
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
 • Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;