Polityka Prywatności

 1. Firma ALKA Aleksandra Kaczmarek jest właścicielem zdjęć i wszystkich opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
 2. Firma ALKA korzysta również z materiałów fotograficznych firmy VITA NATURA ROMAN SKRZYPCZAK w ramach prowadzonego sklepu internetowego ze zdrową żywnością www.prosteznatury.pl.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest strona internetowa
 4. Klient ma prawo do wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych. Udostępnianie danych jest dobrowolne.
 5. Po dokonaniu zamówienia poprzez www.prosteznatury.pl zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres, na który ma być przesłany zakup. Brak wymaganych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji zamówienia oraz celów określonych w Polityce prywatności.
 7. Wszystkie dane umieszczone w bazie Sprzedawcy będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia oraz celów określonych w Polityce prywatności.
 8. Dane Klienta będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883z późn. zm.).
 9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekt tych danych oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.
 10. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Wszelkie dane uzyskane od Klienta będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy Klient ma prawo do ich wglądu.

Foto Vita Natura